KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

O nas

WITAMY NA STRONIE "SZÓSTKI" !

Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Marii Kownackiej w Bełchatowie jest 9-oddziałową placówką. Nasze przedszkole mieści się w dwóch budynkach przy ul. Budryka 12A, na osiedlu Binków.
Placówka funkcjonuje w Bełchatowie już 30 lat. Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Miasta w Bełchatowie reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Bełchatowa. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Łodzi - Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.

Komunikat dla Rodziców!

Od 6 maja 2020 decyzją władz Bełchatowa wznowiono organizację opieki dla dzieci w przedszkolach samorządowych naszego miasta. Prowadzona jest ona zgodnie z wytycznymi GIS, w zaostrzonym reżimie sanitarnym, dotyczącym zarówno wychowanków, rodziców, pracowników placówki,  jak i organizacji przestrzeni sal dydaktycznych.

Resort edukacji wskazuje, aby z opieki przedszkolnej korzystały przede wszystkim dzieci, których rodzice pracują w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, handlu oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice mają możliwość pobierania zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem.
Bezwzględnie zabrania się przyprowadzenia do przedszkola dziecka z objawami chorobowymi oraz takiego, którego domownik odbywa kwarantannę. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek, książeczek itp. Wskazanym jest przyprowadzanie dziecka do przedszkola przez jedną osobę dorosłą, z wyłączeniem osób z grupy podwyższonego ryzyka. Wprowadzono procedurę przyprowadzania dziecka tylko do drzwi wejściowych budynku - przy wejściu opiekę nad nim przejmuje pracownik placówki. Z sal usunięta została większość zabawek, drobnego sprzętu  oraz dywany, siedziska. Ograniczono korzystanie z ogrodu przedszkolnego, nie są organizowane spacery, np. do parku. Kilkukrotnie w ciągu dnia wymagana jest dezynfekcja/czyszczenie wszystkich powierzchni. Wskazuje się zachowanie dystansu społecznego pomiędzy wszystkimi osobami przebywającymi w budynku, a w przypadku konieczności kontaktu z dzieckiem stosowane muszą być środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, przyłbice).
Rodziców, którzy zdecydują się skorzystać z opieki przedszkolnej, prosimy o wysłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na email ps6@belchatow.pl  min. dwa dni robocze przed planowanym przyjściem - jest to niezbędne celem przygotowania kolejnych pomieszczeń i ustalenia właściwej organizacji pracy placówki, która wznowiona zostanie przy zgłoszeniu się minimalnej grupy wychowanków. Rodzice deklarujący pobyt dziecka w przedszkolu są bezpośrednio odpowiedzialni za podjętą decyzję  i zobowiązani przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola do zapoznania się z Procedurą organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola od dnia 6 maja 2020 roku lub w terminie późniejszym za zgodą organu prowadzącego oraz postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 - zakładka "Kącik rodzica".

WAŻNE! - w dalszym ciągu prowadzone jest kształcenie na odległość we wszystkich grupach przedszkolnych.