KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dyżur wakacyjny

Zgodnie z ar. 31 Konwencji o prawach dziecka rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.


DYŻUR WAKACYJNY
 w roku szkolnym 2019/2020 będzie prowadzony przez nasze przedszkole 
w terminie: 1 - 31 sierpnia 2020r.
W okresie dyżuru przedszkole jest czynne w godz. 6.00 - 16.00.
Zapisy na dyżur wakacyjny trwają od 1 do 20 maja 2020r.

W MIESIĄCU LIPCU 2020r. PLACÓWKA BĘDZIE NIECZYNNA.

W okresie dyżuru wakacyjnego przedszkole nie będzie prowadziło opieki dla dzieci z innych placówek przedszkolnych Miasta Bełchatowa.
Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu, jest uzależnione od decyzji dyrektora przedszkola. 

Rodziców zainteresowanych opieką przedszkolną w okresie wakacyjnym (1-31 sierpnia 2020) prosimy o wypełnienie, podpisanie (przez obydwóch rodziców/ prawnych opiekunów) i przesłanie ,,Oświadczenia dotyczącego opłat za wyżywienie'' w formie scanu na adres przedszkola: ps6@belchatow.pl do 20 maja 2020r.

Oświadczenie dotyczące opłat dla dzieci 3-4-5 - letnich VIII 2020

Oświadczenie dotyczące opłat za wyżywienie dla dzieci 6-letnich VIII 2020

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola jest spełnienie następujących kryteriów:

1. rodzice/opiekunowie prawni dziecka pracują
2. uiszczenie opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu z góry do 6 dnia miesiąca,
w którym odbywa się dyżur

3. niedokonanie wpłaty w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i skutkuje skreśleniem dziecka z listy dyżuru wakacyjnego

Informujemy, że do przedszkola mogą być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe.
Uprzejmie prosimy Rodziców o stosowanie się do zaleceń zamieszczonych przy wejściu do budynku głównego przedszkola. 

WAŻNE!
Rodzice, którzy zrezygnują z opieki wakacyjnej nad dzieckiem, proszeni są o przekazanie informacji za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ps@belchatow.pl