KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna


 

Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Marii Kownackiej w Bełchatowie udziela wychowankom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w tejże placówce.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

 1. rodziców/prawnych opiekunów wychowanka
  2. dyrektora przedszkola
  3. nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem
  4. poradni
  5. asystenta edukacji romskiej
  6. pomocy nauczyciela
  7. asystenta nauczyciela lub dziecka
  8. pracownika socjalnego
  9. asystenta rodziny
  10. kuratora sądowego
  11. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Procedura pomocy psychologiczno - pedagogicznej Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej


ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE PROWADZI PANI MONIKA KRUSZYŃSKA.

środa 12.00 - 15.00

ZAJĘCIA TERAPII PEDAGOGICZNEJ PROWADZĄ PANIE: MAŁGORZATA WAWRZYNIUK I JANINA PAWŁUSZ.

czwartek12.30 - 14.30 (p. Pawłusz)

piątek 12.00 - 13.00 (p. Wawrzyniuk)           

SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM - P. KARINĄ KAMIŃSKĄ Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
Zgodnie z ustaleniami; informacja na bieżąco przekazywana na tablicy ogłoszeń