KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Nasza koncepcja

WIZJA PRZEDSZKOLA

"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:
cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się -
ze wszystkich sił - tego, czego pragnie."

                                                                                                                      Paulo Coelho

Przedszkole nr 6 im. Marii Kownackiej kierowane przeze mnie

to bezpieczne miejsce, przyjazne dzieciom, rodzicom i pracownikom. 
W centrum wszelkich działań przedszkola jest DZIECKO. 
To placówka, w której panuje atmosfera współpracy i wzajemnej akceptacji. 
To miejsce, które stwarza możliwości do wszechstronnego rozwoju dzieci, promujące samodzielność i kreatywność.
MISJA PRZEDSZKOLA
Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Marii Kownackiej powinno kształcić, wychowywać oraz opiekować się dziećmi objętymi wychowaniem przedszkolnym.
Placówka powinna zapewnić wychowankom możliwość wspólnej zabawy i nauki
w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.
To miejsce, stwarzające każdemu dziecku najlepsze warunki do rozwoju, zapewniające indywidualne podejście do dziecka i umożliwiające rozwój jego zainteresowań, uzdolnień i talentów.
Przedszkole Samorządowe nr 6:
- jest placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka
- przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka
- zapewnia opiekę i bezpieczeństwo
- wspomaga w rozwijaniu uzdolnień
- stwarza możliwości do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka
i jego kreatywności
- troszczy się o zdrowie dziecka i jego sprawność fizyczną 
- kształtuje postawy poczucia przynależności oraz postawy patriotyczne
- uczy wrażliwości na potrzeby innych
- wychowuje przez obcowanie ze sztuką
- kształtuje postawy moralne, proekologiczne i prozdrowotne
- stwarza warunki do doświadczeń językowych i komunikacyjnych
- wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców
- zapewnia pomoc psychologiczno - pedagogiczną
- dba o dobry wizerunek w środowisku
- wspiera w rozwoju zawodowym nauczycieli, wykorzystuje potencjał
i inwencję pracowników
- współpracuje z rodzicami, instytucjami wspierającymi i środowiskiem lokalnym.

Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Przedszkola Samorządowego nr 6 im. Marii Kownackiej w Bełchatowie   Koncepcja